Coaching & Counselling - Begeleiding - Workshops


Coaching & Counselling & Begeleiding & Workshops


In 2020 start er een (zelf-)hulpgroep in 's-Hertogenbosch voor volwassen kinderen van een narcistische ouder(s) en/of narcistische partner/relatie met het onderwerp: ''De weg naar Eigen-Liefde: loskomen van de pijn van destructieve relatie(s)''.

Dit onder begeleiding van Babs-Louise als ervarings(des-)kundige en tevens afgestudeerd toegepast psychologe, coach en counsellor (bachelor of science).


'De weg naar eigenliefde' wanneer je slachtoffer bent (geworden/geweest) van narcistisch misbruik (dit kan van (een) narcistische ouder(s) en/of van een narcistisch partner/relatie.


Je kunt je hiervoor al aanmelden door een mail te sturen aan indigodans@outlook.com.


Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De groep omvat 6-8 personen en zal vanaf eind januari 2020 plaatsvinden op een zondagmiddag en/of op een woensdagavond (geef je voorkeur op). Je krijgt per mail medio december bericht over de eigen bijdrage en de locatie waar het gegeven wordt (een fijne ruimte in of nabij 's-Hertogenbosch) en de precieze data en tijden. Je kunt dan nog altijd beslissen of je wel of niet mee wil (of kan) doen.


Wat houdt deze (zelf-)Hulpgroep in?

Deze (zelf-)Hulpgroep gaat over groei en ontwikkeling in jouw eigen-liefde. Er is ook ruimte voor jouw pijn(-en) maar het is niet de bedoeling te blijven 'wijzen' naar je (destructieve) relatie(s)/ouder(s). Er is wel genoeg ruimte om deze pijn te doorleven en te doorvoelen, zodat deze los-gelaten kan worden. Dan pas vindt werkelijke heling plaats. Pijn komt met golven en vlagen. Je krijgt tools aangereikt om hier (beter) mee om te gaan zodat deze pijn doorvoeld en los-gelaten mag en kan worden.


We gaan in deze groepen onze zelf-healing en zelf-vertrouwen en eigen-waarde en kracht in gang zetten/vergroten. Er zal ook een familie-opstelling plaatsvinden halverwege de cyclus door een deskundig persoon die hier vakkundig gediplomeerd en ervaren in is. Tevens bieden we een Transformational Breath ademworkshop aan binnen het traject. Dit zijn twee krachtige tools om je bewustzijn te vergroten en hierin los te laten. Destructieve relatie(s) is/zijn een relatie(s) met iemand die niet goed is/zijn voor je algehele welzijn.


Herken je dat: dat je continue bekritiseerd wordt, niks is goed aan je, voortdurend op je tenen moeten lopen en zo je best willen doen.. En ook als je niet je best doet omdat je 'op' bent/moe/burn-out en je nul aan liefdevol support krijgt.. je het gevoel hebt 'er alleen voor te staan'.


En niet omdat de ander 'echt weinig tijd' voor je over heeft, maar omdat de ander simpelweg geen zin heeft in 'dat gezeur en die aanstellerij en geklaag' van jou en dit als verwijt op je bord aan je teruggeeft. En ook als het wèl goed met je gaat of als je zo je best doet maar je steeds negativiteit over je heen krijgt van deze persoon/personen alsof dat wat je ook doet 'het nooit goed is'. Het keer op keer afgewezen worden in plaats van liefdevol naar je luisteren en jouw gevoel(-ens) erkent.


Misschien komt er zelfs wel mis-handeling bij, wat niet altijd fysiek hoeft te zijn, maar afwijzing in jou als persoon, jou negeren, jou kleineren, jou omlaag halen: 'stel je niet zo aan, doe niet zo over-gevoelig, doe eens normaal, jij bent gestoord, iedereen zal denken dat je niet spoort/gek bent'... etc.


Misschien ben je fysiek al los van zulke relatie(s) maar heb je een nasleep aan traumatische ervaringen hieruit en voel je je daar nog geregeld verdrietig/ontdaan/depressief of zelfs vermoeid' onder, en/of ben je onzeker en wantrouwend om nieuwe (wel gezonde) relaties aan te gaan..


Je bent jezelf grotendeels 'kwijt' -door alle pijn en verdriet waar je doorheen gegaan bent omdat je zoveel geïnvesteerd hebt om liefde van deze personen te krijgen, maar je grotendeels alleen maar afwijzing hebt ervaren..


Of je bent nog omringd door zulke omgeving, of zit nog midden in zo'n relatie (iemand die je partner is, maar het kan ook (een van) je ouder(s) zijn of iemand waar je in het dagelijks leven veel mee te maken hebt of in een andere vorm aan gerelateerd bent.
Het volwassen kind van narcistische ouders:

het kan zijn dat je bent opgegroeid in een disfunctioneel gezin, waarin je structureel, emotioneel en/of fysiek niet waardig bent behandeld. Je hebt hierdoor amper tot geen eigen identiteit ontwikkeld. Hierdoor ben je steeds afhankelijk van anderen wat betreft bevestiging,(eigen)waarde en validatie. Je voelt je veelal eenzaam en alleen, boos, verdrietig en gefrustreerd. Je hebt het gevoel dat je niets kunt afmaken qua projecten. Of dat je juist zo goed je best doet, waardoor je chronisch vermoeidheid ptss (post traumatisch stress-syndroom) of tal van andere 'onverklaarbare' klachten hebt ontwikkeld.


Vaak beland je daarna in je volwassen leven in (een) relatie(s) met een narcistische partner.Enkele kenmerken van narcistische ouders:


 • controle willen uitoefenen op het kind;
 • vaak neerbuigende opmerkingen;
 • niks is goed genoeg/ veel kritiek op het kind;
 • vaak ook fysieke mishandeling naast emotionele mis-handeling;


 • vaak voor de buitenwereld een voorbeeldig gezin, maar zodra 'de deur dicht gaat' vallen de maskers af en is het binnenshuis de  omgekeerde wereld. Vaak wordt thuis alles afgereageerd op elkaar als ouders en/of op 1 kind in het gezin: het zogenaamde 'zwarte schaap'. Dit kind kan nooit niks goed doen. Indien er meer kinderen in het gezin zijn wordt ook vaak een voorkeurskind neergezet, de zogeheten 'Golden Child', die het nooit fout kan doen. Deze 2 kinderen worden continue tegen elkaar uitgespeeld. Vaak wordt het Golden Child ook narcistisch en het 'zwarte schaap' krijgt vaak heel wat te verduren gedurende de rest in zijn/haar leven. Er wordt door de ouders altijd partij getrokken en het zwarte schaap krijgt altijd de schuld. Alles wordt geprojecteerd op dit kind;


 • Er is veel (verborgen) afgunst en jaloezie naar het eigen kind, veelal 't zwarte schaap en daardoor veel ondermijnende kritiek op dit kind en wordt dit kind veelvuldig als jaloerszijnde weggezet;


 • Praten veel schuld- en schaamtegevoelens in bij het kind: 'na alles wat ik voor jou heb gedaan!!' "hoe durf je zo tegen me te spreken!!''Vaak volgt een stilte-behandeling of regelrechte afwijzing. Het kind krijgt dan het gevoel iets goed te moeten maken. Het kind gaat veelal pleasen, ook naar de buitenwereld. Het kind snakt naar liefde en erkenning en wil het goed doen naar de ouder(s) maar ook naar de buitenwereld. Dit kan jaren doorwerken in de volwassen leeftijd met veelal chronische vermoeidheid/burnout klachten en PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) ten gevolge;


 • er is weinig tot geen respect voor de gevoelens van het (reeds volwassen) kind: 'stel je niet zo aan' Doe niet zo overgevoelig' 'je bent te gevoelig', dit alles in de verwijtende zin;


 • het ondermijnen en bagataliseren van de gevoelens van het kind. Hierdoor worden veel gevoelens van het kind onderdrukt en kan in de volwassen leeftijd depressie/chronische vermoeidheid en tal van andere klachten en disfunctioneren veroorzaken;


 • Gaslighting: jou met opzet het gevoel geven dat je gek bent en ook dreigen dat anderen dat van je gaan denken als je ermee naar buiten komt. Je gaat twijfelen aan je gezonde verstand, komt in conflict met je loyaliteitsconflict 'als je dit naar buiten brengt zullen de mensen zeggen dat je gek bent' etc. Je krijgt een enorme zelftwijfel en wordt onzeker;


 • de narcistische ouder(s) kan ook niet tegen kritiek of tegen gesproken worden door zijn/haar kind. Dit ontaardt in een woede aanval bij de narcistische ouder of in een stilte behandeling en/of volledige afwijzing;


 • en zo zijn er nog andere kenmerken die duiden op (een) narcistische ouder(s).
Mocht je jezelf hierin herkennen en je wil graag beter leren omgaan met al die 'vervelende' gevoelens, of los-komen van (de rol die je in) deze situatie (hebt), stuur dan een e-mail aan indigodans@outlook.com en vermeld in het kort waar je precies tegenaan loopt en of een zondagmiddag of een woensdagavond je het beste uitkomt. Je krijgt dan medio december een mail met alle gegevens van hoe, wat en waar de groepen van start gaan (omgeving 's-Hertogenbosch), wat ze inhouden en wat de financieële bijdrage is.


Laat dit een begin zijn op weg naar jouw herstel, de weg naar meer eigen-liefde en de weg naar meer geluk en meer liefdevolle mensen in jouw leven. Voel je welkom.Recensie:

Lieve Babs,


Graag wil ik even mijn waardering uitspreken over het omgaan met het bovenstaande onderwerp.

Helaas heb jij veel ongemak gehad van toxic people, maar nog meer waardering zie ik in

de kracht die je gevonden hebt in het nemen van de beslissingen wie je echte vrienden zijn.


Jij heb je keuzes altijd zelf gemaakt, soms geen goede, daar hoef jij je niet voor te schamen,

je heroverwegingen hebben je weer gelukkig kunnen maken, zo ervaar ik dat aan jouw huidige

uitstraling.


Denk ook maar eens aan het gezegde : Zeg me wie je vrienden zijn, dan weet men wie je bent.


Veel succes en liefs JK

Wil je een losse coaching sessie? Dat kan. Informeer naar de mogelijkheden. 1 sessie is 75 minuten. De sessie is holistisch van aard, dat wil zeggen dat er niet alleen cognitief gekeken wordt. Ook is er de mogelijkheid om bij jou thuis een sessie te geven, of een zogeheten wandelsessie in de buitenlucht ergens in de natuur. 


IndigoDans, Coaching & Counselling

KvK-nummer 76187985

RSIN 860539362

Contact

• St.Josephstraat 18, ''Pand 18", te 's Hertogenbosch.

 

   Reserveren (mag, hoef niet) indigodans@outlook.com

of bel: 06 12817809


HOME - INSCHRIJVEN - AGENDA


Partners

• Website, Drukwerk: StudioYara.com